Prevádzkovateľ DiamondLily.SK je ADEXILIS Czech/Slovakia s.r.o.

Všetky práva vyhradené! Kopírovanie a/alebo prezentovanie akýchkoľvek informácií alebo obsahu z tejto webovej stránky bez predchádzajúceho súhlasu je prísne zakázané.

 • ADEXILIS Czech Republic/Slovakia, s. r. o.
  Meno spoločnosti

 • Krčméryho 19, 811 04 Bratislava
  Registrované sídlo v

 • SK2120411172
  DIČ

 • 50 618 989
  Identifikačné číslo organizácie

 • Jiri Kubacek
  Riaditeľ

DiamondLily.SK hosting provider: TYCMO Kft., HUNGARY

 • TYCMO Kft.
  Meno spoločnosti

 • 2053 Herceghalom (Hungary), Patak utca 1.
  Registrované sídlo v

 • 13043102-2-13
  DIČ

 • 13-09-094782
  Identifikačné číslo organizácie

 • +36-30-989-7358
  Kontaktná osoba

DiamondLily