Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a opisujú vaše práva na ochranu osobných údajov a spôsob, akým vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmtoi zásadami ochrany osobných údajov.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľom správy Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ADEXILIS Czech Republic/Slovakia, s. r. o., so sídlom Krčméryho 6971/19, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 618 989, IČ DPH: SK212041117 Zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.115964/B (ďalej len „Spoločnosť“), (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít prevádzkovateľa voči Vašej osobe.
 2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii

Interpretácia a definícia

Interpretácia

Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvorený na prístup k našej službe alebo častiam našej služby.
 • Spoločnosť (ďalej len „Spoločnosť“, „my“, „my“ alebo „náš“ v tejto zmluve) znamená ADEXILIS Czech Republic/Slovakia, s. r. o., so sídlom Krčméryho 19, 811 04 Bratislava, Slovensko.
 • Cookies sú malé súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, mobilnom zariadení alebo akomkoľvek inom zariadení webovou stránkou obsahujúcou okrem iného údaje o vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke.
 • Krajina znamená: Maďarsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora.
 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k službe, ako je počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.
 • Služba odkazuje na webovú stránku.
 • Poskytovateľ služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov, ktorých spoločnosť zamestnáva na poskytovanie služby, poskytovanie služby v mene spoločnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze spôsobu používania služby.
 • Sociálne médiá tretích strán sa vzťahujú na akúkoľvek webovú stránku alebo webovú stránku sociálnych sietí, prostredníctvom ktorej sa používateľ môže prihlásiť alebo vytvoriť účet; používať službu.
 • Údaje o používaní sa vzťahujú na údaje zhromaždené automaticky, buď generované používaním služby, alebo z infraštruktúry samotnej služby (napríklad čas návštevy stránky).
 • Webová stránka odkazuje na Adexilis.com prístupných od https://www.vsl3.eu
 • Znamená to osobu, ktorá pristupuje k službe alebo používa službu, alebo spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto osoba pristupuje alebo používa službu, podľa toho, o aký prípad ide.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobne identifikovateľné informácie, ktoré môžu byť použité na vaše kontaktovanie alebo identifikáciu. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Údaje o používaní

 Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na tejto stránke, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, ale nielen, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného identifikátora vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, operačného systému vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečných identifikátorov zariadení a ďalších diagnostických údajov.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odošle zakaždým, keď navštívite našu službu alebo pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom nich.

Sledovacie technológie a súbory cookie

Súbory cookie a podobné sledovacie technológie používame na sledovanie aktivity v našej službe a ukladanie určitých informácií. Použité sledovacie technológie sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení. Môžete dať pokyn svojmu prehliadaču, aby odmietol všetky súbory cookie alebo uviedol, kedy sa súbory cookie odosielajú. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať určité časti našej služby. Ak ste nezmenili nastavenia prehliadača tak, aby ste odmietli súbory cookie, naša služba môže používať súbory cookie.
 • Flash cookies. Niektoré funkcie našej služby môžu používať lokálne uložené objekty (alebo súbory flash cookies) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašich preferenciách alebo vašej aktivite v našej službe. Flash cookies nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača, ktoré sa používajú pre súbory cookie prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako môžete odstrániť súbory flash cookie, nájdete v časti „Kde môžem zmeniť nastavenia na vypnutie alebo odstránenie lokálnych zdieľaných objektov?“ dostupných na https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
 • Webové majáky. Niektoré časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (známe aj ako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili alebo otvorili stránku, a ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie popularity konkrétnej sekcie a overenie integrity systému a servera).

Cookies môžu byť „trvalé“ alebo „session“ cookies. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa vymažú hneď po zatvorení webového prehliadača. Prečítajte si viac o cookies: Čo sú cookies?

Na nasledujúce účely používame relačné aj trvalé súbory cookie:

Potrebné / základné cookies

 • Typ: Súbory cookie relácie
 • Spravuje: môj
 • Účel: Tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej stránky a aby ste mohli používať niektoré z jej funkcií. Pomáhajú overovať používateľov a predchádzať podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame len na to, aby sme vám tieto služby poskytli.

Zásady používania súborov cookie / Oznamovacie súbory cookie

 • Typ: Trvalé súbory cookie
 • Spravuje: môj
 • Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním súborov cookie na webových stránkach.

Funkčné cookies

 • Typ: Trvalé súbory cookie
 • Spravuje: môj
 • Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré urobíte pri používaní webovej stránky, ako je napríklad zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a zabrániť tomu, aby ste museli znova zadávať svoje preferencie pri každom používaní webovej stránky.

Google Analytics a sledovacie súbory cookie

 • Typ: Trvalé súbory cookie
 • Spravuje: Google – Alphabet Company USA
 • Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si vaše voľby a vaše interakcie, polohu, čas strávený používaním webovej stránky, ako je napríklad zapamätanie si prihlasovacích údajov alebo jazykových preferencií. Účelom týchto súborov cookie je poskytnúť vám osobnejší zážitok a zabrániť vám v tom, aby ste museli znova zadávať svoje preferencie pri každom použití webovej stránky. Údaje sú uložené anonymne. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v časti Súborov cookie našich Zásad ochrany osobných údajov.

Polylang sledovacie súbory cookie

 • Typ: Trvalé súbory cookie
 • Spravuje: Polylang Company
 • Účel: Okrem toho používame Polylang ako nášho viacjazyčného správcu stránok. Aby si spoločnosť Polylang pamätala váš výber jazyka pri návšteve webovej stránky, používa súbor cookie na zapamätanie si jazyka, ktorý ste si vybrali pri návšteve. Nie vždy musíte nastaviť jazyk.